ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
ภาษาไทย Einglish
A- A A+
google ศอ.1

ที่อยู่

ข้อมูลการติดต่อ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
ที่อยู่ : เลขที่ 51 ถ.ประชาสัมพันธ์
     ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่
     จ.เชียงใหม่
     รหัสไปรษณี 50100
เบอร์โทรศัพท์ : 053-272740,053-276856,053-272256,053-277029,053-27401
แฟกซ์ : 053-274014
แผนที่ แผนที่ศูนย์อนามัยที่ 1