ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
ภาษาไทย Einglish
A- A A+
google ศอ.1

ที่อยู่

 ที่ตั้ง

          51 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่

 จ.เชียงใหม่

 ข้อมูลทั่วไป

          เป็นโรงพยาบาลสังกัด ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการผู้ป่วยเฉพาะ

ทางด้านอนามัยแม่และเด็ก ด้านอนามัยครอบครัว

และบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มวัย